Header

Praktijk voor Kunst & Coaching

'Het leren ontdekken van de eigen creativiteit betekent dat men vertrouwen in eigen gedachten en gevoelens, in eigen oplossingen krijgt en zich niet tot een radertje in een oppermachtig systeem laat maken. Kunst is de verschijningsvorm van de menselijke vrijheid.'

Joseph Beuys, kunstenaar 20ste eeuw

Ik ben Cécile Daniels en van origine ben ik opgeleid als verpleegkundige. Vanaf 1990 werkte ik binnen diverse gezondheidsinstellingen. Na mijn verpleegwerk in de tropen in 1998, ben ik terug gekomen in Nederland en heb ik mijn bakens verzet: ik ben als zelfstandig verpleegkundige gaan werken èn ben de opleiding voor kunstzinnige therapie beeldend gaan volgen in Zeist; dit paste beter bij mijn visie op verplegen en mens-zijn. In 2004 heb ik deze opleiding met succes afgerond. Vanaf die tijd heb ik in het reguliere en speciaal basisonderwijs gewerkt, met langdurig werkeloze volwassenen, in een psychiatrisch ziekenhuis en in mijn eigen praktijk. Kinderen, ouders/opvoeders, volwassenen en oude mensen kunnen door middel van tekenen, schilderen, boetseren en speksteen bewerken de regie in hun leven weer (terug) vinden. Ik begeleid u hierin met behulp van kunstzinnige therapie.

Naast kunstzinnige therapie werk ik eveneens als biografisch coach. Hierbij is uw biografie uitgangspunt voor het onderzoeken door middel van het gesprek.