Header

Biografische gesprekken

Een biografisch gesprekkentraject van maximaal 6 gesprekken waarbij het biografische gesprek het belangrijkste middel vormt om uw blikveld op uw eigen biografie te verruimen. Hierdoor krijgt u een ander licht op en een ruimer zicht in uw biografie. Een biografie ontrolt zich in de tijd; het kent in de diverse levensfasen specifieke wetmatigheden tegen de achtergrond van hoe u op uw wijze het leven leeft. Uw eigen biografie is het werkgebied, waarin we samen aan de hand van uw vraag naar kijken, uiteindelijk om één of meer aspecten om te willen vormen.