Header

Verdere informatie

Over beide wijzen van het werken aan uwzelf kunt u verdere informatie verkrijgen via

Cécile Daniels

T: 06 1813 1379

E: info@kunstencoaching.com

Een individuele sessie kunstzinnige therapie duurt 1 ¼ uur voor (jong) volwassenen en ouder en kost € 75,=; voor kinderen in de basisschoolleeftijd duurt dit ¾ uur en kost € 45,=.

De kosten voor open atelier en cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Een biografisch gesprek duurt 1 ¼ uur en kost € 75,=. Een kennismakingsgesprek voor het biografisch gesprekkentraject of kunstzinnige therapie kost € 35,=

Afspraken korter dan 24 uur te voren afgemeld, worden in rekening gebracht.

Iedere maand krijgt u een factuur over de sessies van de afgelopen maand; deze dient u binnen de gestelde periode te betalen. Herinneringsfacturen brengt administratiekosten met zich mee.

Uit hoofde van mijn vak en wettelijke verplichting doe ik aan schriftelijke verslaglegging; alleen op uw verzoek zal ik deze informatie met uw behandelend arts bespreken c.q. toezenden.

Hetgeen binnen de sessies tussen u en mij besproken wordt, zal ik vertrouwelijk behandelen; hetzelfde vraag ik van u.

De ruimte is rookvrij.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt kunstzinnige therapie en biografische gesprekken (gedeeltelijk). Via het P.G.B. kan dit onder de noemer ‘activerende begeleiding’. Er dient een verwijzing te zijn van uw huisarts; kijk uw polis erop na voor de (hoogte van) de vergoeding.

Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag.

Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.

Ik werk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.