Header

Kunstzinnige therapie

In elk mensenleven, zowel bij kinderen als volwassenen en oude mensen, kunnen er momenten en situaties voorkomen, waarin de weg door het dal gaat lopen, en dieper en langer wordt dan iemand bedacht had. Soms vertaalt dit zich in lichamelijke en/of psychische klachten,soms reiken de vragen verder en dieper van aard dan gewoonlijk.

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie, waarbij de nadruk ligt op het zèlf actief bezig zijn om inzicht te krijgen in de eigen processen; zelf kunstzinnig bezig zijn spreekt het gezonde deel van de mens aan; de creatieve en scheppende vermogens die in iedere mens aanwezig zijn, worden met behulp van gerichte oefeningen ingezet. De vraag van de cliënt vertaal ik naar eenvoudige kunstzinnige oefeningen; deze zijn gericht op het versterken van vaardigheden, het hervinden van nieuwe vermogens, het verdiepen van het gevoelsleven, het ondersteunen van verwerkingsprocessen, en het begeleiden van lichamelijke en psychische veranderingen.

Ervaring met de middelen is in het geheel niet nodig, omdat het doen en beleven/ervaren op de voorgrond staan, en niet het resultaat.

Kunstzinnige therapie werkt ontspannend, concentratieverhogend, inzichtgevend en vitaliserend.

Bronnen waar ik onder andere uit put zijn de kunstgeschiedenis, sprookjes, jaargetijden, de dierenwereld, en de eigen levensloop.

Naast kunstzinnige therapie die ik op individuele basis geef, is er ook mogelijkheid tot het volgen van cursussen, open atelier, workshops en teambuildingdagen.